Foto: FørdeBy

Publisert 10.10.2018 08:35, oppdatert 10.10.2018 08:38 - Børje Fonn Skaar - tips@stottmedia.no

Annonsørinnhold

- Legg om til fornybar energi no

Er du ein av dei som varmar opp bustaden med oljefyr kan det vere store summar å spare på å bytte om til ei meir energismart løysning allereie i år. - Og innan 2020 må oljekjelen vekk uansett, seier Tom Erik Kirkebø, ved Dale Rør AS. 

Førde - innhaldsmarknadsføring:

-Regjeringa har vedtatt at all fyring med fossilt brensel skal fasast ut innan 2020, og er ein rask kan ein søke om støtte til denne omlegginga via Enova, seier Øvrebø, som har arbeidd som røyrleggar i Dale Rør i 20 år.Han legg til at det er mange som allereie har bytta ut dei gamle oljekjelane, men at det fortsatt er ein del som står att.- Det har vore ei jamn utskifting her i området den siste tida.

Kan spare mykje på tilskot

Føringa er at om ein vel å bytte til ei fornybar varmeløysning som ei varmepumpe, kan ein få opptil 50.000 kroner i tilskot frå Enova. Skal ein fjerne oljefyren i bustaden kan ein søkte om eit fast beløp på 20.00 kroner. Satsar som gjeld om ein startar prosessen i løpet 2018. I 2019 vert tilbodet halvert, medan det forsvinn i 2020.

IMG_3933

Besøk Dale Rør si nettside her

Dette er penger ein får for å gjere miljøvennlege tiltak - som er grunnen til at det skal verte forbode å fyre med fossile brennstoff.

Varmepumpe er det vanlege

Dale Rør, som vart etablert i Dale i Sunnfjord tilbake i 1955, har sine kontor på Øyrane i Førde, og reklamerer med at dei er klare til å hjelpe kundane med utskiftinga i alle ledd.- Vi gir kundane våre eit komplett tilbod det vi tar vekk det gamle apparatet og erstattar det med ei varmepumpe som er det vanlege. Vi ordnar også med entrepenør til graving og andre oppgåver om det er ønskeleg, seier Øvrebø og legg til at arbeidet vil ta om lag ei vekes tid når alt er tilrettelagt.

IMG_3928

Lurer du på noko kring omlegging til fornybar energi?

Ta kontakt med Dale Rør på e-post: firmapost@dale-ror.no.Telefon: 577 255 99- Så har ein spørsmål er det berre å ta kontakt, avsluttar Kirkebø, med eit smil.

Les også